Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Het gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen de vereniging ligt in schooljaar 2022/2023, voor alle afdelingen, in lijn met het landelijk gemiddelde. De percentages zijn in onderstaande tabel weergegeven. In bijlage 2 zijn de slaagpercentages van alle scholen en opleidingen weergegeven. 

 

vmbo-b 

vmbo-k 

vmbo-(g)t 

havo 

vwo 

Gemiddelde OMO-scholen

96,4%

94,1%

92,4%

85,1%

89,7%

Landelijk gemiddelde

96,1%

94,1%

91,3%

84,2%

88,6%

Verschil OMO t.o.v. landelijk

0,3%

0,0%

1,1%

0,9%

1,1%

Gemiddelde slaagpercentage 2022/2023 OMO-scholen en landelijk

De volgende grafieken tonen voor alle afdelingen het verloop van de gemiddelde slaagpercentages van zowel de OMO-scholen als de landelijke percentages over de afgelopen 7 jaar.

Grafiek; gemiddelde slaagpercentage landelijk over de afgelopen 7 schooljaren
Grafiek; gemiddelde slaagpercentage OMO scholen over de afgelopen 7 schooljaren

De trendanalyse laat zien dat landelijk gezien alle afdelingen in 2023 ongeveer 2% lager scoren dan pre-corona. De havo-afdeling wijkt landelijk echter bijna 4% af t.o.v. pre-corona en voor de vereniging ruim 4%. Op verenigingsniveau is de afwijking voor de afdeling vmbo-basis met 3,1% groter dan landelijk.