Langlopende schulden

Langlopende
schulden

Boekwaarde
1 januari
2023

Mutatie SG
De Overlaat

Boekwaarde
1 januari
2023

Aangegane
leningen

Aflossingen
huidig jaar

Aflossingen
volgend jaar

Boekwaarde 
31 december
2023

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
> 5 jaar

BNG Bank 2,99%

29.532

-

29.532

-

1.875

1.875

27.657

7.500

20.157

Ministerie van
Financiën 1,12%

34.668

-

34.668

-

1.333

1.333

33.335

5.332

28.003

Ministerie van
Financiën 1,05%

47.915

-

47.915

-

1.917

1.917

45.998

7.668

38.330

Ministerie van
Financiën 0,96%

6.132

-

6.132

-

292

292

5.840

1.168

4.672

Ministerie van
Financiën 1,06%

6.844

-

6.844

-

264

264

6.580

1.052

5.528

Ministerie van
Financiën 1,23%

28.420

-

28.420

-

980

980

27.440

3.920

23.520

Ministerie van
Financiën 0,16%

6.600

-

6.600

-

300

300

6.300

1.200

5.100

Ministerie van
Financiën 0,10%

12.600

-

12.600

-

450

450

12.150

1.800

10.350

Europese
Investerings-
bank 0,43%

44.000

-

44.000

-

4.000

4.000

40.000

16.000

24.000

Krediet-
instellingen

216.711

-

216.711

-

11.411

11.411

205.300

45.640

159.660

          

Doordecen-
tralisatie-
gelden

85.110

7.726

92.836

14.445

14.176

-

93.105

3.543

89.562

          
 

301.821

7.726

309.547

14.445

25.587

11.411

298.405

49.183

249.222

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn leningen afgesloten.

In 2015 is een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van € 45,0 miljoen. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt € 1,9 miljoen.

Voor toekomstige bouwprojecten is in 2017 is een lening afgesloten bij de European Investment Bank voor € 60 miljoen en in 2018, 2019 en 2020 een zevental leningen bij het Ministerie van Financiën voor een totaal bedrag van € 163,1 miljoen.

Kredietverstrekker

Hoofdsom

Rente

Looptijd

Hypotheekrecht/pandrecht

BNG Bank

7.600

2,99%

2015 t/m 2029

Markesingel 2, Helmond

BNG Bank

7.400

2,99%

2015 t/m 2029

Olympiaweg 8a, Waalwijk

BNG Bank

7.200

2,99%

2015 t/m 2029

Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel

BNG Bank

6.200

2,99%

2015 t/m 2029

Muntelaar 4, Veghel

BNG Bank

6.300

2,99%

2015 t/m 2029

Titus Brandsmalaan 1, Vught

BNG Bank

10.300

2,99%

2015 t/m 2029

Merendreef 1, Valkenswaard

European Investment Bank

60.000

0,43%

2019 t/m 2034

Deurne, Cuijk, Bergen op Zoom

Ministerie van Financiën

40.000

1,12%

2015 t/m 2029

Gemeentegarantie Roosendaal

Ministerie van Financiën

57.500

1,05%

2018 t/m 2048

Gemeentegarantie Den Bosch

Ministerie van Financiën

7.900

1,06%

2019 t/m 2049

Gemeentegarantie Nuenen

Ministerie van Financiën

7.300

0,96%

2019 t/m 2044

Gemeentegarantie Asten

Ministerie van Financiën

29.400

1,23%

2020 t/m 2052

Gemeentegarantie Helmond

Ministerie van Financiën

7.500

0,16%

2020 t/m 2045

Gemeentegarantie Sint-Michielsgestel

Ministerie van Financiën

13.500

0,10%

2021 t/m 2051

Gemeentegarantie Deurne

 

268.100

   
(bedragen x € 1.000)

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. De middelen worden in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.