Energiezuinige scholen

Met het oog op de gestegen energieprijzen is vanaf 2022 de focus gelegd op het verlagen van het energieverbruik bij schoolgebouwen zodat deze schoolgebouwen ook betaalbaar blijven. Voor alle schoolgebouwen ouder dan vijf jaar en niet opgenomen in enig (integraal) huisvestingsplan, is in 2023 met Klictix een energiescan uitgevoerd. Gekeken is naar de gebouwschil, de installaties en het gebruik van het gebouw.

Met de uitkomsten uit deze scans is, langs de lijn van de Klictix-duurzaamheidsreis, per gebouw meer inzicht verkregen in de mogelijke duurzaamheidsscenario’s en mogelijke prioritering van de energiebesparende maatregelen. In zes stappen wordt daarbij gewerkt naar een gezond, duurzaam en financieel beter gebouw.

De volgende stap in de duurzaamheidsreis is energiemonitoring. Via het uitlezen van aanwezige slimme meters maken we metingen zichtbaar in een energiemonitoringsportaal. Hierdoor kunnen we afwijkingen in verbruik constateren, verbruikspatronen analyseren en besparingen identificeren.