Investeringen

Activacategorie

Afschrijvingstermijn

Percentage

2024

2025

2026

2027

2028

Grond

geen

0%

40

0

0

0

0

Gebouwen

40 jaar

3%

57.400

0

3.558

6.500

0

Verbouwingen

20 jaar

5%

4.414

1.155

1.080

900

880

Installaties

20 jaar

5%

3.713

959

815

1.044

740

Leer- en hulpmiddelen

10 jaar

10%

2.139

917

1.018

890

833

Meubilair en inrichting

15 jaar

7%

11.201

1.947

3.466

2.109

1.570

Apparatuur

5 jaar

20%

1.183

502

941

533

461

Automatiseringsapparatuur en programmatuur

5 jaar

20%

6.830

5.700

4.610

5.327

4.747

Boeken (bij intern boekenfonds)

4 jaar

25%

290

267

257

252

192

Vervoermiddelen

5 jaar

20%

95

75

0

0

0

Totaal

  

87.305

11.522

15.745

17.555

9.423

Tabel: Investeringen tot en met 2028 (bedragen x € 1.000)

De tabel hierboven toont de verwachte investeringen voor de komende jaren volgens de meerjarenbegroting 2024-2028. Er is hier geen sprake van majeure investeringen groter dan 15%.