Code Goed Onderwijsbestuur

Het voortgezet onderwijs kent de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019’. De code is met name bedoeld als een ondersteunend, richtinggevend en inspirerend instrument om de governance van onderwijsorganisaties vorm te geven.

Lees meer ›Code Goed Onderwijsbestuur

Ledenraad en bijeenkomst Raden van Advies

Ons Middelbaar Onderwijs heeft doelbewust de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de mogelijkheid tot tegenspraak gecreëerd.

Lees meer ›Ledenraad en bijeenkomst Raden van Advies

Regionale plannen voor de subsidie leerlingdaling

In diverse regio’s in Nederland zorgt de leerlingendaling voor toenemende druk op de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het voortgezet onderwijs.

Lees meer ›Regionale plannen voor de subsidie leerlingdaling

Herschikking, samenwerking, fusie en overname

Enkele bestuursoverdrachten, fusies of herschikkingen van het onderwijs worden hier nader uitgelicht.

Lees meer ›Herschikking, samenwerking, fusie en overname

Positie in de regionale samenleving

De Raad van Bestuur en de scholen zorgen op verschillende manieren samen voor de positionering van de school in de samenleving.

Lees meer ›Positie in de regionale samenleving