Regionale plannen voor de subsidie leerlingdaling

In diverse regio’s in Nederland zorgt de leerlingendaling voor toenemende druk op de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het voortgezet onderwijs. Een subsidieregeling van € 25 miljoen is beschikbaar om regio’s in staat te stellen te gaan samenwerken om een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod samen te stellen.

De subsidieregeling bestaat uit twee fasen:

  1. Aanvragen subsidie voor de planvorming.

    • Voor deze fase hebben vijf regio's subsidie aangevraagd. Dit betreft regio's met alleen OMO-scholen danwel een samenwerking met andere besturen. Het budget was niet toereikend om alle aanvragen te honoreren. Aan drie regio's is de subsidie toegekend.

  2. Aanvragen subsidie voor de uitvoering van een regionaal meerjarig plan. Het plan richt zich op het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod, dat de leerlingdaling in de regio kan opvangen.

    • Zes regio's zijn in 2020 gestart met de voorbereiding van de aanvraag voor de tweede fase en hebben in maart 2021 een aanvraag ingediend. In september 2021 hebben drie regio's een positieve beschikking ontvangen. Deze regio's werken op basis van een regiovisie en activiteitenplan in de periode 2021 tot en met 2025 samen aan een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de regio.