Diversiteit en inclusie

In het document 'Diversiteit én inclusie' wordt het diversiteitsbeleid van de vereniging beschreven. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. Divers samengestelde teams presteren immers beter. Diversiteit gaat over verschillen en overeenkomsten, inclusie over het inzetten van ieders uniekheid. Diversiteit en inclusie bevorderen de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats waarbij, in aansluiting op het identiteitsbeleid, uitgegaan wordt van ‘iedereen telt, de gehele mens’.

Diversiteit gaat binnen de vereniging niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, migratieachtergrond en geaardheid. De medewerkers op de scholen hebben een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn levensweg.

De stand van zaken wordt bij 'Activiteiten in 2023' en bij 'Resultaten en kengetallen 2023' toegelicht.