HD-programma rectoren/algemeen directeuren

De rectoren/(algemeen) directeuren van de vereniging volgen een Human Development programma (HD-programma). Basis van dit programma is de beschrijving van de ‘ideale OMO-schoolleider'. In een vastgesteld archetype is gekeken naar de kwaliteiten waarover elke rector/directeur zou moeten beschikken. Deze kwaliteiten zijn gedefinieerd in zes dimensies. 
Een rector is een: 

  • (onderwijskundig) visionair;

  • authentiek leider;

  • ambassadeur van de school;

  • ondernemer;

  • mensenmens;

  • goede collega.

Naast het archetype zijn enkele specifieke aanvullingen toegevoegd. Tezamen vormt dit het nieuwe profiel van de OMO-rectoren en directeuren.
Nevenstaande figuur duidt dat ‘Waarden gedreven werken’ de belangrijkste dimensie voor OMO–rectoren/directeuren is. Deze dimensie is van wederkerige invloed op de vier handelingsdimensies:

  • Innovatief handelen;

  • Samenkracht;

  • Onderzoekende houding;

  • Omgevingssensitiviteit.  

Ontwikkelingen in 2023

In 2023 zijn verschillende vacatures voor de functie van rector/directeur ingevuld.  
Daarnaast heeft de Raad van Bestuur in 2023 gesprekken gevoerd met verschillende schooldirecties en medezeggenschapsraden van scholen en is teruggekeken naar het functioneren van de rectoren/directeuren. Vooruitkijkend zijn prioriteiten voor de komende jaren aan de orde geweest en de te verwachten rol hierin van de rectoren/directeuren. Samen met de zelfevaluatie wordt hieruit de persoonlijke agenda voor de komende jaren vastgesteld. Daarnaast is leiderschap altijd een onderwerp geweest tijdens de 2-daagse conferenties voor rectoren/algemeen directeuren.