Burgerschapsonderwijs

Naast goed onderwijs geeft de vereniging vorm aan goed menszijn, goed leven en goed handelen. Dit zijn de kernwaarden van vereniging OMO.

Lees meer ›Burgerschapsonderwijs

Kennisnetwerk Burgerschapsonderwijs

Het kennisnetwerk burgerschapsonderwijs heeft als doel alle collega’s, die vorm geven aan het burgerschapsonderwijs op hun scholen, met elkaar te verbinden en te inspireren. Dit gebeurt door het organiseren van fysieke activiteiten rondom burgerschap en het delen van kennis in een groep op ONS, het sociaal intranet van de vereniging

Lees meer ›Kennisnetwerk Burgerschapsonderwijs

De Burgerschapsestafette

Op basis van een initiatief rondom waardengedreven onderwijs is in 2018 het project ‘Burgerschapsestafette’ van start gegaan. Het streven van de Burgerschapsestafette is om vorm te geven aan breed gedragen burgerschapsonderwijs over de leerjaren en vakken heen.

Lees meer ›De Burgerschapsestafette

Burgerschap Meten

Met het meetinstrument Burgerschap Meten kunnen scholen zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van hun leerlingen.

Lees meer ›Burgerschap Meten

Zelfevaluatie-instrument (ZEI)

De uitkomsten uit de zelfevaluatie geven sturing aan de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Iedere school kan dit instrument gebruiken.

Lees meer ›Zelfevaluatie-instrument (ZEI)

Ontwikkeling eigen vragenlijst burgerschap leerlingen

De vragenlijst van Burgerschap Meten wordt soms als talig en lang ervaren door leerlingen in de onderbouw. Vooral vanuit vmbo-scholen heeft de vereniging signalen ontvangen van ontevredenheid over het gevalideerde meetinstrument van de UvA.

Lees meer ›Ontwikkeling eigen vragenlijst burgerschap leerlingen