Vernieuwingen vmbo

Sterk beroepsonderwijs

OMO-scholen hebben de extra gelden voor Sterk Techniekonderwijs vanuit de landelijk bepaalde doelstellingen ingezet. Er is geïnvesteerd in (extra) capaciteit en het verhogen van de deskundigheid van docenten en instructeurs. De gelden zijn ook ingezet voor ontwikkeling en verbetering van de lessen door bijvoorbeeld de vakken natuurkunde, biologie en techniek te integreren, de lesstof te verrijken, de lokalen beter in te richten of om, met andere scholen en bedrijven, de samenwerking op te zoeken. Daarnaast zijn er, vanuit de doelstelling om techniek en techniekonderwijs en samenwerking met ketenpartners te promoten, activiteiten opgestart, zoals met het primair onderwijs of met deelnemende bedrijven. Tot slot zijn er werkgroepen geweest die keuzevakken hebben ontwikkeld in samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven.

Door de subsidie voor Sterk Techniekonderwijs is er samenwerking ontstaan tussen scholen, tussen po en vo en met het bedrijfsleven.

In 2023 zijn er verschillende evenementen en projecten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn stageloopdagen bij bedrijven, het verzorgen van gastlessen en het bezoeken van techlab.

Meer voorbeelden van activiteiten binnen de diverse techniekregio’s vind je bij Laatste nieuws uit de regio's - Sterk Techniekonderwijs

Praktijkgericht programma

In maart 2023 is er een brief geschreven aan de minister van Onderwijs met hierin het verzoek om op korte termijn helderheid te verschaffen over het Praktijkgerichte programma. Een aantal OMO-scholen is in 2023 bezig geweest met de voorbereidingen om het Praktijkgerichte programma per schooljaar 2024-2025 te kunnen starten.

Kerngroep

De kerngroep van het kennisnetwerk ‘Vernieuwingen vmbo’ denkt mee over mogelijkheden en thema’s om kennis te kunnen delen. Binnen de vereniging houden de scholen, met ondersteuning vanuit het bureau, elkaar scherp over uitvoer van de plannen en de (financiële) realisatie.