Inleiding Koerspijler 2: Effectief leiderschap binnen de school

Uit onderzoek blijkt dat, na docenten, schoolleiders de belangrijkste factor van invloed zijn op de leerprestaties en vorming van leerlingen. Dit sluit aan bij de (al jarenlang) geldende visie binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs; goede rectoren en directeuren zijn voor het onderwijs van belang. ‘Waarden gedreven werken’ is hierbij de belangrijkste dimensie voor de OMO-schoolleiders en is van wederkerige invloed op de vier handelingsdimensies: innovatief handelen, samenkracht, onderzoekende houding en omgevingssensitiviteit. De benoemingsprocedure voor schoolleiders is erop ingericht om met de input van de juiste betrokkenen en op gedegen wijze de beste rectoren en directeuren voor onze scholen te vinden.

De vereniging heeft afgelopen jaar stevig ingezet op diverse leiderschapstrajecten (OOT, OOL en LOT) voor medewerkers met een ambitie om door te groeien naar een leidinggevende functie. Trajecten richtten zich zowel op persoonlijke als op professionele ontwikkeling.

Over deze ontwikkelingen is meer te lezen in de volgende paragrafen.