Sociale veiligheid

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie ziet hier op toe vanaf schooljaar 2016-2017. Hieronder valt een jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid. In 2017 zijn de scholen binnen de vereniging, na een succesvolle pilot, gestart met Kwaliteitscholen. Hiermee wordt jaarlijks de tevredenheid, veiligheid en sociaal welbevinden van leerlingen gemonitord. Scholen hebben de mogelijkheid, in het kader van integraal monitoren, om Kwaliteitscholen te koppelen aan de gegevens uit de leerling administratiesystemen van de scholen.

Naast Kwaliteitscholen kunnen de scholen ook gebruik maken van eLoo voor het afnemen van de tevredenheidsonderzoeken/sociale veiligheid.

Antipest-coördinatoren

In het kader van de wet (Sociale) veiligheid wordt scholen gevraagd om zicht te hebben op de sociale veiligheid. Hiervoor moet er beleid zijn en een anti-pestcoördinator per school zijn aangesteld. Eén van de kennisnetwerken binnen de vereniging is het kennisnetwerk Anti-pestcoördinatoren. Het kennisnetwerk heeft op het sociaal intranet ONS een eigen groep waar deelnemers elkaar kunnen treffen en documenten met elkaar kunnen uitwisselen. Binnen het netwerk zijn plannen om elkaar in 2024 weer fysiek te treffen. Cindy Meuter is sinds halverwege 2020 als voorzitter aan het netwerk verbonden. Zij is werkzaam als docente en vertrouwenspersoon op het Varendonck College.