Duurzaamheid

In 2018 is een visie op duurzaamheid binnen de vereniging vastgesteld. Het thema duurzaamheid is het afgelopen jaar vanuit een brede context opgepakt. Dat heeft geresulteerd in een startnotitie met een chronologisch overzicht richting strategische integrale beleidsvorming en -uitvoering op het thema duurzaamheid.

Specifiek voor huisvesting zijn eerder al pilotprojecten opgestart om ervaring op te doen die meegenomen worden in een integraal beleidsplan. Hierin wordt primair aansluiting gezocht bij de landelijke klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050.