Inleiding Koerspijler 4: Dragend HRM beleid

De krapte op de arbeidsmarkt heeft impact op ons onderwijs. Dit vraagt om voortdurende herordening en wendbaarheid van zowel onze organisatie als onze medewerkers. Om dit te realiseren moeten we o.a. beschikken over toekomstbestendig personeelsbeleid dat aansluit bij de strategie/koers van onze organisatie, oftewel strategisch HRM (SHRM). Voor een integrale aanpak van het lerarentekort onderschrijft vereniging OMO het belang van meer regionale samenwerking om meer mensen voor het vak van leraar te interesseren, meer (startende) leraren op school en meer studenten bij de lerarenopleidingen te behouden.

Vereniging OMO participeert volop in netwerken zoals de Brainport, AOS’en en is actief in voorloper Onderwijsregio Brabant-Oost

Over deze ontwikkelingen is meer te lezen in de volgende paragrafen.