Onderwijshuisvesting

Duurzame schoolgebouwen hebben een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik, zijn betaalbaar (ook in de exploitatiefase), zijn ondersteunend aan het onderwijs dat gegeven wordt binnen de school, passen bij het aantal leerlingen en zijn

Lees meer ›Onderwijshuisvesting

Ventilatie – Binnenklimaat

In navolging van Covid-19 staat een gezond binnenklimaat onverkort hoog op de agenda.

Lees meer ›Ventilatie – Binnenklimaat

Energiezuinige scholen

Naar aanleiding het vijfde EU-sanctiepakket heeft OMO het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief verzocht aandacht te hebben voor die organisaties die, binnen de gestelde termijn, uitvoering hebben gegeven aan het EU-sanctiepakket en over te gaan tot compensatie.

Lees meer ›Energiezuinige scholen

Duurzaamheid

Duurzame schoolgebouwen hebben een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik, zijn betaalbaar (ook in de exploitatiefase), zijn ondersteunend aan het onderwijs dat gegeven wordt binnen de school, passen bij het aantal leerlingen en zijn toekomstbestendig (flexibel en aanpasbaar aan veranderingen in het onderwijsconcept).

Lees meer ›Duurzaamheid

Huisvestingsprojecten

Na een overspannen bouwmarkt in 2019, zijn we eind 2021 geconfronteerd met sterke stijgingen in loon- en materiaalkosten. In 2022 zijn daar de onzekerheden en risico’s als gevolg van de oorlog in Oekraïne bijgekomen.

Lees meer ›Huisvestingsprojecten