Inleiding Koerspijler 7: Bedrijfsvoering op orde

Het eigen vermogen van vereniging OMO is toegenomen. Het aantal scholen nam toe en (incidentele) aanvullende middelen zorgden voor hogere positieve resultaten.

Over de ontwikkelingen onder koerspijler 7 is meer te lezen in de volgende paragrafen.