Overige baten

Overige baten

2023

begroting
2023

2022

Verhuur

1.159

1.030

1.086

Detachering personeel

2.027

1.513

2.030

Schenking

-19

-

-13

Sponsoring

48

56

48

Ouderbijdragen

10.141

8.877

9.394

Overige

2.616

584

3.813

 

15.972

12.060

16.358

(bedragen x € 1.000)

De overige baten zijn € 3,9 miljoen te laag begroot.