Rijksbijdragen

Rijksbijdragen

2023

begroting
2023

2022

Rijksbijdrage OCW

575.238

536.878

544.793

    

Geoormerkte OCW-subsidies

17.312

13.064

11.534

Niet geoormerkte OCW-subsidies

44.515

39.218

51.034

Overige subsidies OCW

61.827

52.282

62.568

    

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

42.292

35.481

43.805

 

679.357

624.641

651.166

(bedragen x € 1.000)

Rijksbijdrage OCW

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar € 575,2 miljoen en is € 38,4 hoger dan begroot. De stijging van de basisbekostiging met 5,76% voor de loon- en prijsontwikkelingen in 2023 was niet begroot. De stijging van de basisbekostiging met 0,82% als gevolg van de toevoeging van de middelen voor professionalisering van leraren uit het onderwijsakkoord was eveneens niet begroot.

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies
De geoormerkte subsidies OCW zijn € 4,2 miljoen hoger dan begroot en de niet-geoormerkte OCW-subsidies zijn € 5,3 miljoen hoger dan begroot.

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverband
De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV zijn € 6,8 miljoen te laag begroot. De ontvangen doorbetalingen zijn ongeveer gelijk aan die van 2022.