Script!

‘Leren van en met elkaar’ is een hoeksteen van de onderwijskundige visie in Koers 2023. Kennisdeling is daarbij onmisbaar. Met Script! biedt de vereniging een digitaal platform voor het delen van inzichten uit en opbrengsten van praktijkonderzoek; van docenten en onderzoekers voor docenten en onderzoekers.  

Het afgelopen jaar is extra ingezet op Script! In een interview vertellen docenten en onderzoekers in een persoonlijk verhaal wat hen motiveert, hoe ze het proces van onderzoeken aanpakken en welke interessante opbrengsten dat oplevert. Opbrengsten voor henzelf, maar ook voor andere scholen.

Voorbeelden zijn:

De persoonlijke verhalen van de onderzoekers worden verbonden aan een onderzoekspublicatie op Script!