Broedplaatsen

In 2023 hebben we onze samenkracht en innovatiekracht versterkt door middel van broedplaatsen. Deze zijn geëvolueerd van een eenmalig programma naar een jaarlijks terugkerende werkvorm om innovatie te stimuleren in onderwijs en SHRM.

In de afbeelding zijn de verschillende thema’s van de broedplaatsen van dit verslagjaar te zien. Binnen deze thema’s is gewerkt aan diverse onderwerpen zoals werkdruk, personeelsbehoud, leiderschap bij verandering, toekomstig onderwijs, leerlingenmotivatie, interne communicatie, prestatiedruk en schoolverbondenheid. Daarnaast hebben we de resultaten van de pilotfase in 2021, zoals de praktijkhavo, geëvalueerd en verder ontwikkeld en geïmplementeerd.

Kennis en ervaringen worden actief gedeeld via ons sociaal intranet ONS en LinkedIn. Tijdens de Broedplaatsen Expo, die tweemaal per schooljaar plaatsvindt, delen deelnemers hun inzichten en ontwikkelingen met een breed publiek.