OMO-leerlingenraad

Naast de leerlingenraden op de verschillende OMO-scholen is er ook een OMO-leerlingenraad.

De OMO-leerlingenraad, bestaat uit vijf actieve en enthousiaste leerlingen van verschillende OMO-scholen. Zij houden zich bezig met de belangen van alle OMO-scholieren. In het jaarplan dat deze vijf leerlingen hebben geschreven staat een introductie van de leerlingen en wat zij komend schooljaar willen organiseren en bereiken.

Zij willen: 

  • de bekendheid van het OMO-leerlingennetwerk onder OMO-scholieren vergroten;

  • de jongereninspraak op OMO-scholen verbeteren;

  • de OMO-leerlingenraad een grotere inhoudelijke rol binnen de vereniging laten hebben.

Op verschillende manieren onderhoudt de OMO-leerlingenraad contact met de leerlingen(raden) van de OMO-scholen.

Tijdens 'pizzapanels' bespreken de leerlingen diverse onderwerpen. In oktober 2023 was het onderwerp telefoonbeleid. Na afloop is er nagepraat en aten ze samen pizza. In een rapport hebben zij hun bevindingen gedeeld met het bestuur van de vereniging.