Versterking van betrokkenheid ouders

Actieve betrokkenheid van ouders is sinds jaar en dag een factor van belang op de scholen binnen de vereniging. De steun en invloed van ouders, zo blijkt uit onderzoek, heeft een positieve invloed op de leerprestaties en schoolloopbanen van leerlingen. ‘Een krachtige interactie met ouders en verzorgers’ is dan ook een expliciet onderdeel van de ambities van de vereniging. Ouders hebben we daarom in verschillende sessies betrokken bij het opstellen van onze nieuwe Koers 2030.