Resultaatbestemming

Het resultaat 2023 van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is € 15,7 miljoen positief.

Bestemming resultaat

 

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

12.243

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

-183

Toevoeging aan de bestemmingsreserve NPO

4.985

Onttrekking aan de bestemmingsreserve WV

-744

Onttrekking aan de bestemmingsreserve PL

-830

Toevoeging aan de bestemmingsreserve SWV

264

 

15.735

(bedragen x € 1.000)