Subsidies gemeente Tilburg 2023

Omschrijving subsidie

School

Toewijzing kenmerk

Toewijzing datum

Bedrag van toewijzing

Ontvangen t/m 2022

Verantwoord in de jaarrekening onder post

POVO werkgroep

2College

1980164

27-03-2023

100.000

100.000

VVK - Overige kortlopende schulden

Zomerschool

2College

2083431

08-08-2023

20.000

20.000

Exploitatie - Gemeentelijke bijdrage

Ouderkamers vo

2College

2022889

29-06-2023

105.000

105.000

VVK - Overige kortlopende schulden

Taalkundigheid

De Nieuwste School

2090373

23-08-2023

200.000

200.000

Exploitatie - Gemeentelijke bijdrage