Inleiding Koerspijler 5: Verbeteringsgerichtheid vanuit lerend vermogen

Vereniging OMO heeft een ontwikkeling doorgemaakt van een kwaliteitscultuur naar een leercultuur door onder andere te gaan werken met een verbetercyclus, collegiale audits en kenniscafés waarin het delen van kennis centraal staat.

Over deze ontwikkelingen is meer te lezen in de volgende paragrafen.