Directeuren Netwerk OMO (DNO)

DNO is een netwerk van zo’n 80 directeuren en directieleden binnen de vereniging. Dit netwerk organiseert jaarlijks een aantal inspirerende studiedagen.

Lees meer ›Directeuren Netwerk OMO (DNO)

OMO2

OMO² is een netwerk voor het middenmanagement binnen de vereniging. Binnen dit netwerk wisselen ongeveer 200 leidinggevenden kennis en ervaringen uit met als doel: leren van en met elkaar.

Lees meer ›OMO2

Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen zijn bedoeld om kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen. Ze dragen bij aan de ambitie van de vereniging om de blijvende professionalisering van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers te stimuleren.

Lees meer ›Meesterlijke Ontmoetingen

Script!

‘Leren van en met elkaar’ is een hoeksteen van de onderwijskundige visie in Koers 2023. Delen van kennis is daarbij onmisbaar. Dat geldt zeker voor kennisdeling rond praktijkonderzoek.

Lees meer ›Script!

HD-programma rectoren/algemeen directeuren

Sinds enkele jaren wordt door de rectoren/algemeen directeuren van de vereniging een Human Developmentprogramma (HD-programma) gevolgd. Basis van dit programma is de beschrijving van de ideale OMO-rector.

Lees meer ›HD-programma rectoren/algemeen directeuren

Managementstatuut

De scholen vormen geen eigenstandige juridische entiteiten. De scholen worden in stand gehouden door en maken onderdeel uit van de rechtspersoon vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De vereniging vormt dan ook het bevoegd gezag.

Lees meer ›Managementstatuut

Ontwikkeling leiderschapsprogramma

De vereniging ambieert een goed gekwalificeerd en breed geschoold management. Om deze ambitie te ondersteunen is in 2017 gestart met een verkenning van een leiderschapsprogramma.

Lees meer ›Ontwikkeling leiderschapsprogramma

Jaargesprek

In het jaargesprek van de raad van bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Lees meer ›Jaargesprek

Goed onderwijs bieden

Samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt Koers 2023 gebruikt als kompas op verenigingsniveau.

Lees meer ›Goed onderwijs bieden

Persoonsvorming en socialisatie

In het informele deel van de jaargesprekken presenteerde iedere school een aantal ontwikkelingen/projecten aan de raad van bestuur, behorende bij het jaarthema ‘persoonsvorming en socialisatie’.

Lees meer ›Persoonsvorming en socialisatie