Home

2021: Aandacht maakt alles mooier

Wat een jaar……. Voor velen blijft 2021 in onze herinnering een corona jaar. Veel verschillende maatregelen en online onderwijs. We hebben veel respect voor de medewerkers en tegelijkertijd zorgen om onze leerlingen. Zij hebben veel sociaal contact gemist. In 2021 hebben we binnen onze vereniging OMO een aantal sterke staaltjes samenwerking laten zien. Samenwerking tussen onze OMO-scholen onderling en samenwerking tussen de scholen en het OMO-bureau. Deze samenwerking is ieder jaar weer de sleutel tot succes.

Nationaal Programma Onderwijs

Het scherp in beeld krijgen van de leerling is essentieel om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft een actieve en betrokken werkgroep uit de scholen, het bureau en o.a. TIAS een eigen OMO-schoolscan ontwikkeld. Dit is een prachtig voorbeeld van onze samenkracht en van onze open houding naar de wereld om ons heen. De schoolscan van OMO laat de ontwikkeling zien van de leerlingen op het gebied van hun welbevinden, leerprestaties, leermotivatie en studievaardigheden. Iedere school heeft zelf bepaald op welke manier de resultaten gebruikt werden om o.a. de gesprekken te voeren met leerlingen en ouders.

Vind een OMO-school