Er zijn 1101 resultaten gevonden.

2022

Koers 2023

Koers 2023 geeft sinds 2016 richting aan de ambities en het handelen van de vereniging en is bedoeld om te inspireren en uit te dagen. Het draait daarbij om ‘leren van en met elkaar’, hetgeen wordt ondersteund door de kernwaarden van OMO: goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen.

Lees meer ›Koers 2023

2022

Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' (bijlage 9) wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vanuit vier ethische begrippen benaderd: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Lees meer ›Identiteit - Samen leren en leven

2022

Integriteit

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft in 2017 een integriteitscode (bijlage 10) opgesteld die bindend is voor alle medewerkers op de scholen en het bureau, en alle bestuurlijke organen.

Lees meer ›Integriteit

2022

Diversiteit en inclusie

In het document 'Diversiteit én inclusie' wordt het diversiteitsbeleid van de vereniging beschreven. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Lees meer ›Diversiteit en inclusie

2022

Activiteiten in 2022

Diversiteit en inclusie - Activiteiten in 2022

Lees meer ›Activiteiten in 2022