Er zijn 1101 resultaten gevonden.

2019

Bijlage 2: Slaagpercentages 2019

Bij 'Onderwijs in kerncijfers', staan de gemiddelde slaagpercentages van de leerlingen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De tabel in deze bijlage geeft de slaagpercentages per school en opleiding weer.

Lees meer ›Bijlage 2: Slaagpercentages 2019

2019

Bijlage 3: Toezichtarrangementen onderwijsinspectie

Onderstaande tabel geeft de arrangementen per locatie weer voor de per 31 december 2019

Lees meer ›Bijlage 3: Toezichtarrangementen onderwijsinspectie

2019

Bijlage 4: Personeel in cijfers

In deze bijlage worden enkele personele kengetallen van 2019 in relatie tot voorgaande jaren grafisch gepresenteerd. Onder elke grafiek staat een korte toelichting.

Lees meer ›Bijlage 4: Personeel in cijfers

2019
2019