Overhead

Binnen de vereniging is een vanzelfsprekend uitgangspunt dat een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te komt van het onderwijs.

Lees meer ›Overhead

Overhead toelichting

Circa 90% van de totale inkomsten van de vereniging bestaat uit lumpsum die van het ministerie van OCW wordt ontvangen. In 2017 ging 95% van die lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2018 is dit 95,2%.

Lees meer ›Overhead toelichting