Sociale veiligheid

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie ziet hierop toe. Scholen moeten jaarlijks de sociale veiligheid monitoren. In 2017 zijn de scholen binnen de vereniging gestart met ‘Kwaliteitscholen’. Dit houdt in dat jaarlijks de tevredenheid, veiligheid en het sociaal welbevinden van leerlingen wordt gemonitord.

De wet vraagt van scholen zicht te hebben op sociale veiligheid. Hiervoor moet er beleid zijn opgesteld waarin ook in de aanstelling van een anti-pestcoördinator per school wordt voorzien. Een van de actieve kennisnetwerken binnen de vereniging is het ‘kennisnetwerk anti-pestcoördinatoren’. Voorzitter van dit kennisnetwerk is Joris Arts, docent lichamelijke opvoeding aan het Fioretti College. Dit kennisnetwerk organiseerde in 2018 drie bijeenkomsten:

  • 31 januari 2018 - casuïstiek en het spel OmDenken;

  • 30 mei 2018 - presentatie van Humanitas over sexting, loverboys, grooming etc.

  • 31 oktober 2018 -gesprek met leerlingen over veiligheid en workshop ‘Een positief schoolklimaat’.

Het kennisnetwerk Anti-pestcoördinatoren is in 2017 succesvol aangemeld bij Registerleraar.

Vertrouwenspersonen

Sinds 2015 is er elk jaar een bijeenkomst voor vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinatoren onder de noemer Vertrouwelijke Ontmoeting. Elk jaar krijgt een dergelijke ontmoeting een thema waarover de deelnemers samen in gesprek gaan in workshops. Ook worden zij geïnformeerd over de huidige stand van zaken door een expert.

In 2018 was de titel: #You too?! Onderwerpen van gesprek waren, onder andere, sexting en de rol van de sociale media. Frans Lathouwers, advocaat, sprak onder meer over zijn ervaringen met valselijk beschuldigde leerkrachten. 46 collega’s namen deel aan deze bijeenkomst. De deelnemers hebben deze Vertrouwelijke Ontmoeting beoordeeld met een 7,7.