Inleiding huisvesting

Het onderwijs is een dynamische wereld, leren wordt persoonlijker, scholen organiseren zich in netwerken en eisen aan onderwijsgebouwen veranderen. Groei, krimp, onderwijsconcepten en duurzaamheid, het scholenlandschap verandert mee.

Ieder schoolgebouw weerspiegelt de schooleigen vertaling van goed onderwijs. Een schoolgebouw dient bovenal een prettig leef- en leerhuis te zijn met uitstekende en toegankelijke voorzieningen. Daarnaast dient de huisvesting zo flexibel te zijn dat zij faciliterend kan zijn (blijven) bij onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen in de huisvestingsvraag. De vereniging bouwt vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaam en milieubewust.

Kwalitatief hoogwaardige huisvesting in bestaande gebouwen is de uitdaging voor de toekomst. Binnen de vereniging vertaalt zich dat in beleidsmatige ambities hoe om te gaan met de bestaande huisvesting, enerzijds kwalitatief (vastgelegd in de Richtlijn Kwaliteit Onderwijshuisvesting), anderzijds strategisch (de vraag afgezet tegen het aanbod).