Waardengedreven onderwijs

Aandacht voor burgerschap is verplicht sinds 2006. In de wet staat dat scholen leerlingen onder meer kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtstaat en de mensenrechten moeten bijbrengen, met andere woorden: burgerschap.

Lees meer ›Waardengedreven onderwijs

De burgerschapsestafette

Bij de start van schooljaar 2017/2018 kwam via een van de OMO-scholen een kansrijk voorstel voor waardengedreven onderwijs onder de aandacht van de werkgroep identiteit: een zogenoemde burgerschapsestafette.

Lees meer ›De burgerschapsestafette

NRO onderzoek ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’

Sociale integratie is een belangrijk doel van de socialiserende functie van onderwijs. Bevordering van burgerschap is daarvan onderdeel en een wettelijke taak voor scholen.

Lees meer ›NRO onderzoek ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’

Verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 heeft de werkgroep identiteit van de vereniging een commissie verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO ingesteld.

Lees meer ›Verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO