OMO ICT-beleid

Geïnspireerd door de totstandkoming van Koers 2023 is eind 2017 gestart met het proces om tot een Digikoers 2023 te komen. Digikoers 2023 is een vervolg op het OMO ICT-beleid 2014-2018. Digikoers 2023 is anders van aard dan het eerdere ICT-beleid.

Lees meer ›OMO ICT-beleid

ICT in de bedrijfsvoering

Het jaar 2018 stond in het teken van de verhuizing van het datacenter en herijking van de OMO Cloud. De OMO Cloud is een private cloudoplossing, waarin de ICT-infrastructuur van meerdere scholen in een extern datacenter geplaatst is.

Lees meer ›ICT in de bedrijfsvoering