Kennisdelen

De eerder geformuleerde ambitie over kennisdelen is onveranderd van kracht. Binnen de vereniging wordt op verschillende manieren kennis gedeeld.

Lees meer ›Kennisdelen

Directeuren Netwerk OMO (DNO)

DNO is een netwerk van zo’n 80 directeuren en directieleden binnen de vereniging. Dit netwerk organiseert jaarlijks een aantal inspirerende studiedagen.

Lees meer ›Directeuren Netwerk OMO (DNO)

OMO2

OMO2 is een netwerk voor het middenmanagement binnen de vereniging. Binnen dit netwerk wisselen ongeveer 200 leidinggevenden kennis en ervaringen uit met als doel: leren van en met elkaar.

Lees meer ›OMO2

Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen zijn bedoeld om kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen. Ze dragen bij aan de ambitie van de vereniging om de blijvende professionalisering van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers te stimuleren.

Lees meer ›Meesterlijke Ontmoetingen

Script!

Koers 2023 bepleit ‘samen leren’ in de betekenis van ‘leren van en met elkaar’. Kennisdeling is daarbij onmisbaar.

Lees meer ›Script!