Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen zijn bedoeld om kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen. Ze dragen bij aan de ambitie van de vereniging om de blijvende professionalisering van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers te stimuleren. Ook bieden ze collega’s van verschillende scholen de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. De Meesterlijke Ontmoetingen zijn gevalideerd door Registerleraar; deelname geeft deelnemers de mogelijkheid zes registeruren (RU) aan het dossier toe te voegen.

Een wisselend organisatiecomité van enthousiaste collega’s uit de scholen, met ondersteuning van het OMO-bureau en onder aanvoering van een directielid, neemt de organisatie op zich van deze vakgerichte netwerkbijeenkomsten. Naast ‘niet te missen sprekers’ uit de wetenschap of het bedrijfsleven bestaat het programma uit een praktisch gedeelte. Doel van de bijeenkomsten: intellectueel gefêteerd worden, inspiratie opdoen, kennismaken, het nut van kennisdeling ervaren en de basis leggen voor verdere kennisdeling door het jaar heen in (vak)netwerken.

In 2018 hebben de volgende Meesterlijke Ontmoetingen plaatsgevonden:

8 februari - ‘Levenslang’ – 86 deelnemers aandacht voor twee thema’s, voor twee doelgroepen:

 • over wat te doen als we allemaal 100 jaar en ouder worden?
  (voor docenten zorg en welzijn)

 • over victimologie
  (voor docenten mens en maatschappij, biologie en filosofie)

26 maart - ‘De transitie expeditie’ – 62 deelnemers

 • over duurzaamheid
  (voor docenten economie, filosofie, aardrijkskunde, levensbeschouwing en biologie)

27 september - ‘Achter de schermen’ – 90 deelnemers

 • over samenwerking, automatisering en gastvrijheid
  (voor onderwijs ondersteunend personeel).

De deelnemers hebben de Meesterlijke Ontmoetingen gemiddeld beoordeeld met een 8,3.