Duurzaamheid

Volgens deskundigen wordt de natuur op dit moment sneller afgebroken dan zij kan herstellen. Dit onderstreept de urgentie van het duurzaamheidsvraagstuk. Door haar maatschappelijke functie heeft de vereniging ook een taak in dit vraagstuk. Verduurzaming van de huisvesting is een belangrijke stap hierin.

Er zijn op dit moment diverse ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die relevant zijn voor de onderwijshuisvesting. Een integrale aanpak is nodig om hierin mee te gaan. Om ook voor de langere termijn verstandige keuzes te maken zijn stappen geformuleerd om duurzame huisvesting te kunnen realiseren. In 2019 wordt gestart met deze eerste stap; voldoen aan de erkende maatregelen van het activiteitenbesluit. De scholen die binnen vijf jaar grote investeringen in de gebouwen gaan doen, in de vorm van renovatie of nieuwbouw vormen hierop een uitzondering.

Ook wordt een visie op duurzaamheid geformuleerd. Deze visie vormt de basis voor het beleid dat wordt opgesteld op het gebied van duurzame onderwijshuisvesting, waarbij ook de betaalbaarheid van de benodigde duurzame maatregelen een rol speelt.

Met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Met behulp van de SDE+ is inmiddels voor 36 scholen van de vereniging subsidie verkregen voor het installeren van zonnepanelen op de daken van de scholen. Het totale zonnepanelenproject behelst circa 20.000 zonnepanelen, met een jaaropbrengst die goed is voor het energieverbruik van zo’n 1.500 huishoudens.

De daadwerkelijke levering en installatie van de in opdracht gegeven zonnepanelen heeft vooral in 2018 plaatsgevonden. De levering en installatie van de zonnepanelen wordt in afstemming met de individuele scholen opgesteld. Ook in 2019 kan in het kader van de SDE+ subsidie aangevraagd worden.