Code Goed Onderwijsbestuur

Het voortgezet onderwijs kent een code voor goed bestuur, opgesteld door de VO-raad. Deze in 2015 vernieuwde ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ bevat zes lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad.

Lees meer ›Code Goed Onderwijsbestuur

Ledenraad en regiobijeenkomsten raden van advies

Ons Middelbaar Onderwijs heeft doelbewust de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de mogelijkheid tot tegenspraak gecreëerd.

Lees meer ›Ledenraad en regiobijeenkomsten raden van advies

Herschikking, samenwerking, fusie en overname

Door de demografische ontwikkelingen in de regio Roosendaal vindt een terugloop van het aantal havo- en vwo-leerlingen plaats.

Lees meer ›Herschikking, samenwerking, fusie en overname

Positie in de regionale samenleving

De positionering van de school in de directe omgeving is een taak van iedere school. De raad van bestuur en de scholen zorgen op verschillende niveaus samen voor de positionering van de school in de samenleving. Elke school heeft een raad van advies.

Lees meer ›Positie in de regionale samenleving