Bijlage 2: Slaagpercentages 2018

Bij paragraaf 'Onderwijs in kerncijfers', staan de gemiddelde slaagpercentages van de leerlingen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De tabel in deze bijlage geeft de slaagpercentages per school en opleiding weer.

School / vestiging

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-g/t

havo

vwo

2College

     

Durendael

100,0%

95,3%

100,0%

95,9%

90,1%

Cobbenhagenlyceum

   

89,0%

91,3%

Cobbenhagenmavo

  

91,0%

  

Ruivemavon

  

90,9%

  

Jozefmavo

  

95,5%

  

Baanderherencollege

100,0%

100,0%

97,8%

  

Bossche Vakschool

     

Bossche Vakschool

100,0%

95,8%

   

Van Maerlant

 

98,4%

93,8%

  

De Nieuwste School

  

93,2%

90,0%

90,9%

Eckartcollege

     

Eckartcollege

  

92,5%

88,3%

94,9%

Nuenens College

97,5%

87,8%

80,3%

  

Elzendaalcollege

     

Boxmeer

  

98,8%

91,9%

91,4%

Gennep

97,3%

100,0%

90,3%

  

Fioretti College

100,0%

100,0%

94,6%

  

Gymnasium Beekvliet

     

90,2%

Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

     

Peellandcollege

   

90,7%

96,9%

Alfrinkcollege

  

98,6%

  

Hub van Doornecollege

97,1%

96,9%

   

Jacob-Roelandslyceum

   

85,9%

86,5%

Jeroen Bosch College

  

96,4%

83,1%

93,1%

Kwadrant Scholengroep

     

Hanze College

95,2%

94,6%

90,0%

  

Cambreurcollege

100,0%

98,0%

96,5%

92,0%

97,5%

Maaslandcollege

  

95,9%

88,4%

93,6%

Maurick College

100,0%

100,0%

97,3%

95,5%

89,3%

Merletcollege

     

Mill

100,0%

100,0%

100,0%

  

Cuijk

100,0%

100,0%

93,5%

84,1%

93,2%

Grave

96,2%

100,0%

98,6%

92,7%

 

Mill Hill College

  

88,1%

85,3%

88,7%

Munnikenheide College

     

Rucphen

97,8%

98,8%

88,9%

  

Etten-Leur

96,4%

100,0%

100,0%

  

OMO Scholengroep Bergen op Zoom

     

‘t Ravelijn

97,1%

98,1%

91,3%

  

Zuidwesthoek College

88,9%

89,9%

84,2%

  

Mollerlyceum

     

Mollerlyceum

   

78,2%

82,8%

Zoom mavo

  

79,7%

  

OMO Scholengroep De Langstraat

     

Walewyc

  

94,7%

  

Dr. Mollercollege

   

84,6%

88,0%

Van Haestrechtcollege

100,0%

100,0%

100,0%

  

d'Oultremontcollege

  

95,7%

88,8%

81,4%

OMO Scholengroep Helmond

     

Vakcollege Helmond

98,6%

92,4%

   

Carolus Borromeus College

  

96,3%

93,0%

96,9%

Dr.-Knippenbergcollege

  

92,5%

88,4%

92,8%

OMO scholengroep Tongerlo

     

Da Vinci College

97,8%

89,5%

   

Gertrudiscollege

  

91,1%

92,6%

93,8%

Norbertuscollege

   

85,7%

93,3%

Rodenborch-College

  

92,0%

88,2%

91,9%

Roncalli Scholengemeenschap

  

96,7%

90,2%

94,9%

Rythovius College

  

98,2%

87,4%

94,7%

Scholengemeenschap Were Di

96,4%

97,2%

95,6%

89,3%

95,6%

Scholengroep Het Plein

     

Sint-Joriscollege

  

95,3%

88,7%

95,3%

Helder havo/vwo

   

70,0%

100,0%

Aloysius De Roosten

  

81,0%

  

Vakcollege Eindhoven

91,9%

90,7%

   

Sint-Janslyceum

  

94,7%

86,8%

88,3%

Sint-Odulphuslyceum

   

93,3%

94,2%

Sondervick College

98,3%

100,0%

92,0%

81,3%

94,2%

Theresialyceum

   

78,5%

91,2%

Van Maerlantlyceum

   

84,0%

86,1%

Varendonck College

     

Asten

   

92,2%

79,0%

Someren

95,3%

98,9%

96,3%

  

Zwijsen College Veghel

   

90,3%

91,9%

Gemiddelde OMO scholen

97,4%

96,3%

93,9%

88,2%

91,0%

Landelijk gemiddelde

97,8%

95,2%

92,5%

87,7%

91,5%