Gezamenlijk leiderschapsprogramma besturen

De vereniging ambieert een goed gekwalificeerd en breed geschoold management. Om deze ambitie te ondersteunen is in 2017 gestart met een verkenning van een leiderschaps-programma. Het doel van het leiderschapsprogramma is om een breed leerlandschap te creëren en daarmee een pool van onderwijsprofessionals te laten ontstaan met brede ervaring en inzetbaarheid, die elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren.

De voorkeur bestond om het leiderschapsprogramma samen met één of meerdere andere schoolbesturen te ontwikkelen. Aangezien in het schooljaar 2017-2018 geen partner werd gevonden, is aan de start van het schooljaar 2018-2019 besloten zelfstandig een programma te ontwikkelen. Een stuurgroep is vervolgens in het najaar van 2018 gestart met een nadere uitwerking van de uitgangspunten, inhoudelijke accenten, projectorganisatie en planning van het programma.

Begin 2019 worden de uitkomsten van deze uitwerking opgenomen in een projectplan op basis waarvan het programma wordt uitgewerkt.