HD-programma rectoren/algemeen directeuren

Sinds enkele jaren wordt door de rectoren/algemeen directeuren van de vereniging een Human Developmentprogramma (HD-programma) gevolgd. Basis van dit programma is de beschrijving van de ideale OMO-rector. In een vastgesteld archetype is gekeken naar de kwaliteiten waarover elke rector/algemeen directeur zou moeten beschikken. De kwaliteiten zijn gedefinieerd in zes dimensies.

Een rector is een:

  • (onderwijskundig) visionair;

  • authentiek leider;

  • ambassadeur van de school;

  • ondernemer;

  • mensenmens;

  • goede collega.

In een woordenschilderij zijn de zes dimensies weergegeven.

In alle functieprofielen voor nieuwe rectoren/algemeen directeuren wordt deze beschrijving meegenomen.

Ontwikkelingen in 2018

Er zijn twee vacatures voor de functie van rector/algemeen directeur ingevuld door externen. Daarnaast zijn er twee zittende rectoren/directeuren benoemd op een andere OMO-school.

Voor negen personen van de zittende populatie van rectoren/algemeen directeuren is het HD-programma geëvalueerd. In een gesprek van de raad van bestuur met de schooldirectie en een delegatie van de medezeggenschapsraad is teruggekeken op het functioneren van de rector/algemeen directeur. Vooruitkijkend zijn prioriteiten voor de komende jaren aan de orde geweest en de te verwachten rol hierin van de rector/algemeen directeur. Samen met de zelfevaluatie is hieruit de persoonlijke agenda voor de komende jaren vastgesteld.

De evaluatie van het HD-programma wordt begin 2019 afgerond. Op basis van de uitkomsten vanuit deze evaluatie wordt het programma indien nodig aangepast.