CAO OMO

In 2018 is overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO OMO als opvolger van de CAO OMO 2014-2015. De nieuwe cao is op 1 april 2018 in werking getreden en loopt tot en met 31 december 2018. Toekomstbestendige regelingen die zijn gericht op duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers vormen de kern van de CAO OMO 2018. Er zijn afspraken gemaakt op het gebied van werkzekerheid, mobiliteit, experimenteerruimte, professionalisering en loopbaanmogelijkheden. Daarnaast zijn de afspraken zoals gemaakt in het addendum van 2016 doorgevoerd.

Uitgangspunt van de CAO OMO 2018 vormen evenwichtige arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan goed onderwijs in het belang van de leerling. Daarbij wordt ruimte geboden voor de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden op maat, passend bij de ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie van het onderwijs op de verschillende scholen. De CAO OMO 2018 draagt daarmee bij aan de inzetbaarheid, professionalisering en werkgelegenheid van onze medewerkers.