Ondertekening raad van bestuur en raad van toezicht