Bijlage 5: Regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Nummer

Naam

Deelnemende scholen

VO-25-07

Stichting Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen en omgeving

Elzendaalcollege

Merletcollege

VO-30-01

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o.

Mollerlyceum

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.

Roncalli Scholengemeenschap

VO-30-02

Samenwerkingsverband VO in de regio Roosendaal

OMO scholengroep Tongerlo

VO-30-03

Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving

Kwadrant Scholengroep

(locatie Hanze College)

Munnikenheide College

VO-30-04

Stichting Samenwerkingsverband passend onderwijs VO Tilburg e.o.

2College

De Nieuwste School

Kwadrant Scholengroep

(locatie Cambreur College)

Mill Hill College

Sint-Odulphuslyceum

Theresialyceum

VO-30-05

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Meierij

Baanderherencollege vmbo

Baanderherencollege praktijkonderwijs

Bossche Vakschool

Gymnasium Beekvliet

Jacob-Roelandslyceum

Jeroen Bosch College

Maurick College

Rodenborch-College

Sint-Janslyceum

Van Maerlant

VO-30-06

Samenwerkingsverband VO Brabant Noordoost

Fioretti College

Maaslandcollege

Zwijsen College Veghel

VO-30-07

Regionaal Samenwerkingsverband voor passend onderwijs Eindhoven en Kempenland

Eckartcollege

Rythovius College

Scholengemeenschap Were Di

Scholengroep Het Plein

Sondervick College

Van Maerlantlyceum

VO-30-08

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland

Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

OMO Scholengroep Helmond

Varendonck College

VO-30-09

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09

OMO Scholengroep De Langstraat