Bijlage 6: Instellingen voor hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Instellingen waarmee de vereniging samenwerkt zijn:

  • Tilburg University (TiU)

    • De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) is in samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs tot stand gekomen;

    • De ULT is partner van alle academische opleidingsscholen van OMO: AOS-West-Brabant, AOS-Midden-Brabant, AOS-Oost-Brabant en AOS-Zuid-Oost-Brabant;

    • ULT is partner van de leerateliers.

    • Verschillende OMO-scholen participeren in het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen;

    • Samenwerking op het terrein van het zogenoemde ‘Econasium’ en op het terrein van ‘economie voor jou’ met als doel de belangstelling voor economie onder middelbare scholieren te vergroten;

    • Samenwerking met scholen in het kader van de Dag van de Filosofie;

    • Samenwerking in het Palladio-programma;

    • De ULT participeert in de redactie van Script!.

  • Radboud Universiteit (RU), in het bijzonder met de Radboud Docenten Academie (RDA)

    • Partner van alle AOS’en: AOS-West-Brabant, AOS-Midden-Brabant, AOS-Oost-Brabant en AOS-Zuid-Oost-Brabant;

    • De RDA maakt deel uit van de redactie van Script!;

    • RDA is partner van de leerateliers.

    • De RDA is betrokken bij onderzoek van vier AOS’en

    • Aan de Midterm-review van de RDA heeft OMO als critical friend meegedaan.

    • OMO is mede jury-lid voor de onderzoeksprijs van de RDA.

  • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in het bijzonder de Eindhoven School of Education (ESoE)

    • De ESoE is partner van alle AOS’en: AOS ol Oost-Brabant en AOS Zuidoost-Brabant;

    • Verzorgt begeleiding van de technasia van OMO;

    • Samenwerking met OMO-scholen voor profielwerkstukken en keuze dagen;

    • Leerlingen van de Eindhovense OMO-scholen volgen bèta programma’s bij de TU/e in het Pre-University College;

    • Betrokken in de raden van advies van de OMO-scholen in Eindhoven;

    • Samenwerking in het Palladio programma;

    • ESoE participeert in de redactie van Script!;

    • De ESoE is betrokken bij onderzoek op een aantal scholen;

    • De ESoE is partner in de leerateliers.

    • ESoE heeft OMO betrokken bij een promotiecommissie.

  • Hogeschool van Rotterdam (HR)

    • Deze is verbonden aan de Academische Opleidingsschool West en verzorgt het opleidingsonderwijs in de westhoek van Brabant;

    • De HR verzorgt de opleiding voor de PIE-bevoegdheid in afstemming met AOS West.

  • Fontys Hogescholen

    • Hier vallen diverse lerarenopleidingen onder (Kunsten, Sport, PTH en FLOT). Met alle lerarenopleidingen werken OMO-scholen samen;

    • FLOT is verbonden aan alle vier Academische Opleidingsscholen. Verschillende lectoraten zijn hierbij betrokken;

    • FLOT verzorgt de opleiding van school practicum docenten;

    • Samenwerking met scholen voor profielwerkstukken en keuze dagen;

    • Participeert in enkele raden van advies van OMO-scholen;

    • Fontys is partner van de leerateliers.

  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

    • Verbonden aan de Academische Opleidingsschool Oost en verzorgt het opleidingsonderwijs in de oosthoek van Brabant;

    • De HAN is betrokken bij de professionalisering van schoolopleiders;

    • Participeert in enkele raden van advies.

  • Avans Hogescholen

    • Werkt samen met OMO-scholen in het kader van Project Gestuurd Onderwijs.