Bijlage 6: Instellingen voor hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Instellingen waarmee de vereniging samenwerkt zijn:

 • Tilburg University (TiU)

  • De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) is in samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs tot stand gekomen;

  • De ULT is partner van alle academische opleidingsscholen van OMO: AOS-West-Brabant, AOS-Midden-Brabant, AOS-Oost-Brabant en AOS-Zuid-Oost-Brabant;

  • ULT is partner van de leerateliers.

  • Verschillende OMO-scholen participeren in het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen;

  • Samenwerking op het terrein van het zogenoemde ‘Econasium’ en op het terrein van ‘economie voor jou’ met als doel de belangstelling voor economie onder middelbare scholieren te vergroten;

  • Samenwerking met scholen in het kader van de Dag van de Filosofie;

  • Samenwerking in het Palladio-programma;

  • De ULT participeert in de redactie van Script!.

 • Radboud Universiteit (RU), in het bijzonder met de Radboud Docenten Academie (RDA)

  • Partner van alle AOS’en: AOS-West-Brabant, AOS-Midden-Brabant, AOS-Oost-Brabant en AOS-Zuid-Oost-Brabant;

  • De RDA maakt deel uit van de redactie van Script!;

  • RDA is partner van de leerateliers.

  • De RDA is betrokken bij onderzoek van vier AOS’en

  • Aan de Midterm-review van de RDA heeft OMO als critical friend meegedaan.

  • OMO is mede jury-lid voor de onderzoeksprijs van de RDA.

 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in het bijzonder de Eindhoven School of Education (ESoE)

  • De ESoE is partner van alle AOS’en: AOS ol Oost-Brabant en AOS Zuidoost-Brabant;

  • Verzorgt begeleiding van de technasia van OMO;

  • Samenwerking met OMO-scholen voor profielwerkstukken en keuze dagen;

  • Leerlingen van de Eindhovense OMO-scholen volgen bèta programma’s bij de TU/e in het Pre-University College;

  • Betrokken in de raden van advies van de OMO-scholen in Eindhoven;

  • Samenwerking in het Palladio programma;

  • ESoE participeert in de redactie van Script!;

  • De ESoE is betrokken bij onderzoek op een aantal scholen;

  • De ESoE is partner in de leerateliers.

  • ESoE heeft OMO betrokken bij een promotiecommissie.

 • Hogeschool van Rotterdam (HR)

  • Deze is verbonden aan de Academische Opleidingsschool West en verzorgt het opleidingsonderwijs in de westhoek van Brabant;

  • De HR verzorgt de opleiding voor de PIE-bevoegdheid in afstemming met AOS West.

 • Fontys Hogescholen

  • Hier vallen diverse lerarenopleidingen onder (Kunsten, Sport, PTH en FLOT). Met alle lerarenopleidingen werken OMO-scholen samen;

  • FLOT is verbonden aan alle vier Academische Opleidingsscholen. Verschillende lectoraten zijn hierbij betrokken;

  • FLOT verzorgt de opleiding van school practicum docenten;

  • Samenwerking met scholen voor profielwerkstukken en keuze dagen;

  • Participeert in enkele raden van advies van OMO-scholen;

  • Fontys is partner van de leerateliers.

 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

  • Verbonden aan de Academische Opleidingsschool Oost en verzorgt het opleidingsonderwijs in de oosthoek van Brabant;

  • De HAN is betrokken bij de professionalisering van schoolopleiders;

  • Participeert in enkele raden van advies.

 • Avans Hogescholen

  • Werkt samen met OMO-scholen in het kader van Project Gestuurd Onderwijs.