Kwaliteitsontwikkeling

Alle scholen van de vereniging werken permanent aan de ontwikkeling van kwaliteit vanuit de ambitie om goed onderwijs te bieden. Dit gebeurt door de kwaliteit te onderzoeken, te verbeteren en te borgen in het schoolbeleid.

Lees meer ›Kwaliteitsontwikkeling

Educatief partnerschap

Alle scholen onderhouden net als in voorafgaande jaren samenwerkingsverbanden met het vervolgonderwijs. Er wordt bijvoorbeeld in het vmbo ingezet op samenwerking met het mbo voor het creëren van doorlopende leerlijnen.

Lees meer ›Educatief partnerschap

Bestuursgesprek met inspectie

Eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter?

Lees meer ›Bestuursgesprek met inspectie

Toezichtarrangementen

Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is veranderd. De wet waarop het onderzoekskader 2017 is gebaseerd is formeel per 1 augustus 2017 van kracht.

Lees meer ›Toezichtarrangementen

Kwaliteitsgelden VO en Prestatiebox

Alle scholen ontvangen via de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015-2018 aanvullende middelen om invulling te geven aan de prioriteiten uit het Sectorakkoord voor de komende periode.

Lees meer ›Kwaliteitsgelden VO en Prestatiebox