Deelnemingen/verbonden partijen (model E)

Naam

Statutaire zetel

Eigen
vermogen

Resultaat

Omzet

Art 2:403

Deelname

Consolidatie

  

31-12-2018

2018

2018

Ja/Nee

%

%

Stichting ter behartiging
van de belangen van het
VO Valkenswaard

Valkenswaard

-

64-

7

Nee

100

100

Stichting Steunfonds
Jeroen Bosch College

's-Hertogenbosch

23

25-

-

Nee

100

100

Stichting Steun OMO
Scholengemeenschap Tongerlo

Roosendaal

748

8-

-

Nee

100

100

Sint Canisiusstichting

Tilburg

-

2

-

Nee

100

100

Stichting Job8

Tilburg

-

66

66

Nee

100

100

Stichting Ons Middelbaar
Onderwijsfonds

Tilburg

5.226

6-

-

Nee

100

100

Subtotaal

 

5.997

35-

73

   

St Boekenfonds van het
Van Maerlantlyceum

Eindhoven

447

5-

-

Nee

100

100

Subtotaal

 

447

5-

-

   

Deelnemingen die niet door
OMO worden geadministreerd

       

Stichting Beekvliet Internationale
contacten

St.Michielsgestel

37

4-

4

Nee

100

100

Stichting Schoolreizen
Sint-Janslyceum 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

-

4-

4-

Nee

100

100

Subtotaal

 

37

8-

-

   
        

Totaal

 

6.481

48-

73

   

Van de volgende deelnemingen waren op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2018 geen financiële jaarverslagen in bezit:

Naam

Statutaire zetel

Eigen
vermogen

Resultaat

Omzet

Art 2:403

Deelname

Consolidatie

  

31-12-2018

2018

2018

Ja/Nee

%

%

Stichting Boekenfonds Gertudiscollege

Roosendaal

p.m.

p.m.

p.m.

Nee

100

100

Stichting steunfonds Knippenberg
College Helmond

Helmond

p.m.

p.m.

p.m.

Nee

100

100

Stichting Beekvliet

St.Michielsgestel

p.m.

p.m.

p.m.

Nee

100

100