Resultaatbestemming

Het resultaat 2018 van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is € 9,4 miljoen positief.

BESTEMMING RESULTAAT

 

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

9.695

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

273-

Toevoeging aan de bestemmingsfondsen

-

 

9.422