Ziekteverzuim

Verzuimpercentage
Het verzuimpercentage voor de totale vereniging was in 2018 4,80%.

Ziekmeldingsfrequentie
De ziekmeldingsfrequentie voor de totale vereniging was 1,35. Dit kengetal drukt uit hoeveel ziekmeldingen er per fte zijn gedaan.

Percentage nulverzuim
Het percentage nulverzuim was 37,65%. Dit kengetal drukt uit welk percentage van de medewerkers niet afwezig is geweest als gevolg van ziekteverzuim in de periode.

Gemiddelde verzuimduur
De gemiddelde verzuimduur in dagen was 14,32.

Grafiek 7: Ziekteverzuimpercentage