Lerarenregister

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van leraar wettelijk beschermd door de Wet beroep leraar. Met deze wet worden de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening door de leraar gewaarborgd. Onderdeel van deze wet was de invoering van een verplicht lerarenregister. Bepaald is dat een werkgever aangeeft wie bevoegd is. De werkgever controleert de combinatie van een diploma, deskundigheid, te geven vak en specifieke eisen. Dat resulteert in een benoemingsgrondslag die aangeleverd wordt voor het register. Per 1 augustus 2018 moesten alle werkgevers aan deze verplichte gegevensaanlevering voldoen.

In 2018 was er lang onduidelijkheid of deze verplichting ook daadwerkelijk gehandhaafd zou blijven. In afwachting van een definitief besluit zijn de gegevens van alle werknemers van de vereniging aangeleverd. Begin 2019 is bekend geworden dat de ministers van onderwijs in deze regeerperiode geen werk meer zullen maken van het verplichte lerarenregister. Als reden is genoemd dat het register in zijn huidige vorm niet van, voor en door alle leraren is en kan zijn. Het vrijwillige onderdeel Lerarenportfolio gaat wel door om daarmee leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Dit portfolio is vrijwillig te gebruiken en is eigendom van de leraar zelf. Niemand heeft er verder inzage in. De naam lerarenregister wordt zo snel mogelijk vervangen door Lerarenportfolio. De gegevenslevering van schoolbesturen blijft intact.